Nordic Roma Artist Platform (NRAP)
2017-2019
https://www.nrap.info/nrap-norsk


Ønsker kontakt med kunstnere som tilhører Tater/Romani eller Rom/Sigøynere


Kontaktinformasjon: Oona-Emilia Latva-Hoppala,
mailadresse: oonaemilialh@gmail.com    Telefon: +358 50 517 4856

 
NRAP er et nordisk kulturprosjekt som

har til hensikt å øke synligheten og statusen for sigøyner- og
romanikunstnere og deres kunst i de nordiske landene. Dette gjelder
alle som kaller seg sigøynere eller tatere, rom og romani. Lederen av
NRAP er den verdensledende sigøynerforfatteren, og æreskulturråd
* i Finland, Veijo Baltzar (www.veijobaltazar.fi). Prosjektet administreres
av foreningen for kreativ kultur, Drom, som ble etablert av Baltzar

i 1976. (www.drom.fi)Nyheter

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pressemelding | Dato: 02.05.2018

Regjeringen vil legge til rette for mer informasjon om oppfølgingen av tater-/romaniutvalgets rapport ‘Assimilering og motstand’ (NOU 2015: 7).
– Vi lanserer nå en egen nettside som en informasjonskanal ut til romanifolket/taterne og andre interesserte. Jeg håper at tilbudet vil imøtekomme ønsket om mer informasjon fra departementet, sier Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Åpen prosess

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert en referansegruppe med representanter fra romanifolket/taterne som skal bidra i oppfølgingen av NOU 2015: 7.

Referansegruppen består både av representanter fra organisasjonene og enkeltpersoner uten organisasjonstilhørighet. (TL informerer: Ressurs-/arbeidsgruppen er sammensatt av to fraksjoner. En fraksjon med personer fra organisasjoner for romanifolket/taterne og en fraksjon bestående av enkeltpersoner som er mot den kollektive erstatningen og mot tiltak etter NOU 2015:7. En slik sammensetning vil trolig vanskeliggjøre arbeidet og beslutninger, også fordi gruppen er uten et klart mandat). 

Departementet ønsker å ha en åpen prosess i det videre arbeidet med oppfølgingen.

Nettstedet vil bli oppdatert jevnlig. Tanken er å samle tilgjengelig informasjon på ett sted, slik at det er enkelt å holde seg oppdatert om hva som skjer.

Rettferdighet og forsoning

Tater-/romaniutvalget leverte sin rapport i juni 2015 – NOU 2015: 7 Assimilering og motstand.

Rapporten beskriver norsk politikk overfor romanifolket/taterne fra 1850 til i dag, og viser at folkegruppen ble utsatt for en hardhendt assimileringspolitikk fra norske myndigheter.

Utvalget har kommet med forslag til tiltak på flere områder for å oppnå rettferdighet og forsoning.

Rapporten var ute på høring i 2016.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
pressetelefon: 22 24 25 00