Om Taternes Landsforening

Taternes Landsforening, forkortet TL, ble stiftet 24. april 1995 i Våler i Solør under navnet Romanifolkets landsforening (RFL), som en selvstendig landsdekkende interesseorganisasjon for Taterne/Reisende i Norge. Taternes Landsforening er en landsdekkende medlems- og interesseorganisasjon for Tatere/Reisende og andre som ønsker å arbeide for Taterne/Reisende. TL skal være verdinøytral i forhold til religion og partipolitikk. TL er oppbygd demokratisk og på flertalls vilje.